Easy Power Supply

Power to the city

afbeelding 38

Product & Concept

Easy Power Supply B.V. is bedenker en uitvinder van cloud/internet managed zuilen en kasten voor uw evenementen. Dit kunnen jaarlijkse of zelfs wekelijkse evenementen zijn, zoals markten.

De kast is volledig gesloten en de contacten zijn spanningsloos. Hiermee heeft u als eigenaar een veilige installatie. Iedere wandcontactdoos van de installatie is pas spanningsvoerend na het autorisatieproces, veilig en simpel. De electronica en de hoofdaansluiting is enkel toegankelijk voor medewerkers met de juiste aanwijzing conform de NEN3140 via een bewaakt compartiment.

Iedere verbruiker ontvangt maandelijks een overzichtelijke factuur met daarop het verbruik per locatie en tijdseenheid. Zo kan de verbruiker de factuur verwerken in zijn/haar administratie of declareren.

U, als eigenaar van de zuil/kast, krijgt maandelijks een creditnota met daarin alle opbrengsten per zuil/kast. De opbrengsten worden automatisch op uw rekening gestort door Easy Power Supply B.V.

Als gemeente kunt u zelf het kWh tarief en/of starttarief per sessie bepalen voor een sluitende exploitatie van uw markten en evenementen. Ook bestaat de mogelijkheid om de volledige exploitatie onder te brengen bij Easy Power Supply B.V.